योग दिन

जागतिक योग दिन…

बुरुज क्रमांक 4 वरुन…बगड खिड़कीं यावर योगा नियमित झाल्यास, योग्य वापर होऊन कायम स्वच्छ सुद्धा राहील… या प्रकारची 39 बुरुजे या चंद्रपुर किल्ला-परकोट वर आहेत, यापैकी बरेच योग्य स्थितीत असून स्वच्छता करण्यात आलेली आहे…. आज किल्ला स्वच्छता अभियान.. सर्वाना योग दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा..!